• Glede
  Glede "Glede i hjerte gir god helse." (Ordsp 17:22)
 • Fred
  Fred "Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet." (Joh 14:27)
 • Helhjertet
  Helhjertet "Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet." (1. Kor 13:2)
 • Bekymring
  Bekymring "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Fil. 4:6)
 • Glede
 • Fred
 • Helhjertet
 • Bekymring